HAVACILIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ: TÜRKİYE’DEKİ HAVA LİMANLARI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI ARAŞTIRMASI

  • Oya Torum
  • Ayşe Küçük Yılmaz
Keywords: Airport, risk management, sustainability, strategic plan

Abstract

The objective of this study is to identify the importance of sustainability in civil aviation management and to
search the practice of sustainability at the airports in Turkey. Methodology includes both face to face
interviews and application of questionnaire at the airports in Turkey. The questionnaire has been developed
basing on the Transportation Research Board of the National Academies'(TRB) Airport Cooperative Research
Program (ACRP) dated 2008. Also benchmarking of Turkey’s airports with other airports in the world is also
accomplished with this study. Consequently, various applications and suggestions related to the sustainable
airport management have been offered during the course of this research. Current practice at fifty airports in
Turkey is assessed mainly in the view of sustainability criteria. The study which has been supported by the
literature developed new risk management operation plans.

References

[1] Erel, Can (2008), Kyoto Protokolü Işığında
Havacılık Çevre Etkileri ve Önlemler”, Türkiye
Kojenerasyon Derneği Yayınları,
www.kojenerasyon.com/dosyalar/Kyoto.pdf.
[2] Nemli, E. (2007) Sürdürülebilir Gelişme:
Ekonomi ile Çevre Arasındaki Denge ppt sunusu,
www.kalder.org/genel/Esra%20Nemli%20Oturum%2
05E%20Windows%20XP.ppt, 9 Nisan 2007.
[3] İktisadi Kalkınma Vakfı, Sürdürülebilir
Kalkınma (Sustainable Development),
http://www.ikv.org.tr, Nisan 2007.
[4] Bozloğan, R. (2007) Sürdürülebilir Gelişme
Düşüncesinin Tarihsel Arka Planı, Sosyal Siyaset
Konferansları Kitap 50, İktisat –İşletme, s.1012.
[5] PricewaterhouseCoopers International Limited
(2009), Sürdürülebilirlik: Ekonomik, Sosyal ve
Çevresel Gelişimin Anahtarı”, Gündemdeki Konular,
PricewaterhouseCoopers International Limited,
http://www.pwc.com/extweb/challenges.nsf/docid/D6
D2CE8EFE0877EF802573CC002E3A5F, 21 Nisan
2009.
[6] Rubenstein, D. B. (1994) Environmental
Accounting For The Sutainable Corporation:
Strategies And Techniques, Grennwood Publishing
Group Inc, USA. s.38.
[7] Yıldız, T. (2006) Rekabetin Değişen Trendleri
ve Sürdürülebilir Kalkınma, İş Dünyası ve
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, TÜSİAD-Sabancı
Üniversitesi, II. Rekabet Çalıştayı, Sabancı
Üniversitesi.
[8] PricewaterhouseCoopers International Limited
(2009), Sürdürülebilirlik: Ekonomik, Sosyal ve
Çevresel Gelişimin Anahtarı”, Gündemdeki Konular,
PricewaterhouseCoopers International Limited,
http://www.pwc.com/extweb/challenges.nsf/docid/D6
D2CE8EFE0877EF802573CC002E3A5F, 21 Nisan
2009.
[9] Torum, O. (2007) Uçak Teknisyenleri Dergisi,
UTED, Mart, 2007
[10] Berry, F., S. Gillhespy, and J. Rogers, (2008)
ACRP Synthesis 10: Airport Sustainability Practices,
Transportation Research Board of the National
Academies, Washington, D.C., 2008.
[11] http://www.yesilbina.com/yesilbinanedir.asp,
2009.
[12] Saka, Tamer (2006), Kurumsal Risk Yönetimi
ve Sabancı Holding, Türkiye Kurumsal Risk Yönetimi
Derneği, 2006
[13] Derici, Onur.; tüysüz, Zekeriya ve Sarı, Aydın.
(2007), Kurumsal Risk Yönetimi ve Sayıştay
Uygulaması, Sayıştay Dergileri, Sayı 65 (145. Özel
sayı), ss.153-154.
[14] Çağlar, Yücel. “Sürdürülebilirlik ve Türkiye
Ormancılığı” Sürdürülebilir Kalkınmanın
Uygulanması, Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını,
1998. Köktürk, Gökhan (2002), Ekonomi-Çevre-
Yönetim İlişkisi Bağlamında Bir 21.Yüzyıl Fenomeni:
Sürdürülebilir Kalkınma, IsGuc Industrial Relations
and Human Resources Electronical Journal Year:
2002/ Vol.: 4 Num.: 2 / Id: 60, http://www.isguc.org.
[15] Fıkırkoca, Meryem (2003), Uzgörüden
Yeniliğe Risk Yönetimi, 12. Ulusal Kalite kongresi,
2003., Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdeta
ydh345.ppt, 21 Nisan 2009.
Published
2009-07-20
How to Cite
[1]
O. Torum and A. Yılmaz, “HAVACILIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ: TÜRKİYE’DEKİ HAVA LİMANLARI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI ARAŞTIRMASI”, JAST, vol. 4, no. 2, pp. 47-58, Jul. 2009.
Section
Articles